Doç.Dr.Afşin UYSAL

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı
El Cerrahisi Uzmanı

1971’de Ankara’da doğdu. İlköğrenimini 1976-1981 yıllarında Ankara Sofuoğlu İlkokulu’nda yaptı. 1985’te T.E.D. Ankara Koleji Orta Kısmı, 1988’de T.E.D. Ankara Koleji Lise Kısmı’ndan mezun oldu. 1994’ te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip Tıp Doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.’nda ihtisasa başladı. Aralık 2000’de uzmanlığını aldı. Aralık 2007’de “Doçent”, Nisan 2011’de “El Cerrahisi Yan Dal Uzmanı” ünvanlarını aldı. 2012’ de “Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Anadal Uzmanı” ünvanını aldı. Mayıs 2002 ve Ekim 2002’de Kazakistan’ın Almaata, Çimkent, Yesi ve Kentav şehirlerinde Uluslararası İnterplast etkinliklerine katılmıştır. Mart 2007’de Zürih Üniversitesi’nde mikrocerrahi eğitimi almış, Nisan 2007’de Japonya, Tokyo’da Nippon Medical School’da “visiting fellow” olarak bulunmuştur. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştaya katılmıştır. 45 uluslararası yayını (SCI ve SCI-E), 17 ulusal yayını mevcuttur. Sözlü sunu, poster sunumu, panel sunumu olarak yurtiçinde 35, yutdışında 24 çalışması olmuştur. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın hakemlikleri yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kişisel Deneyimler


Eğitim

 • İlköğrenim: 1976-1981 – Ankara Sofuoğlu İlkokulu
 • Orta Öğrenim: 1981-1985 – T.E.D. Ankara Koleji Orta Kısmı
 • Lise: 1985-1988: T.E.D. Ankara Koleji Lise Kısmı
 • Lisans: 1988-1994 – Ankara Üni. Tıp Fakültesi
 • Y. Lisans: 1994-2000 – Uludağ Üni. Tıp Fak. Plastik ve Rekons. Cerrahi A.D
 • 2011: S.B. Ankara Eğ. Araş. Hast. El Cerrahisi Yan Dal Uzmanlığı
 • 2012: S.B. Ankara Eğ. Araş. Hast. Ağız, Yüz, Çene Cerrahi. A.D. Uzm.

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği

Akademik Yayınlar için tıklayınız…

Mesleki Deneyimler


Yurt İçi

 • Şubat 2001 – Haziran 2001 Bursa Özel Doruk Tıp Merkezi
 • Mayıs 2001 – Haziran 2001 S.B. Bursa Dev. Hast. Plastik Cer. Uzm.
 • Haziran 2001 – Haziran 2011 S.B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
  1. Plastik, Rekonstrüktif. ve Estetik Cerrahi Kliniği Başasistan
 • Aralık 2007 – Doçent Ünvanı
 • Haziran 2011 – Aralık 2016 – Özel TOBB ETÜ Hastanesi – Plastik Cerrahi Uzmanı
 • Şubat 2017 – Kendi Kliniğinde Devam Etmektedir

Yurt Dışı

 • Mayıs 2002 – Intn’l. İnterplast Etkin. – Almaata, Çimkent, Yesi, Kentav (Kazakistan)
 • Ekim 2002 – Intn’l. İnterplast Etkin. – Almaata, Çimkent, Yesi, Kentav (Kazakistan)
 • Mart 2007 – Zürih Üniversitesi – Mikrocerrahi Eğitimi
 • Nisan 2007 –  Nippon Medical School – Visiting Fellow Tokyo (Japonya)