Jinekomasti Ankara (Erkeklerde Göğüs Büyümesi)

jinekomasti ankaraJinekomasti sorunu erkeklerde memenin fazla gelişerek kadın memesine benzemesi durumudur. Fiziksel olarak fazla bir zararı olmasa da erkekler için duygusal olarak sorun oluşturabilir ve kişinin çevre ile ilişkilerine zarar verebilir. Diğer bütün sağlık sorunları gibi jinekomasti de hafife alınmaması ve tedavisinden kaçınılmaması gereken bir rahatsızlıktır. Bazen bu durumlar çocukluktan beri gözlenebilir. Eğer böyle bir sıkıntı varsa sosyal yaşantı olumsuz etkilenebilir. Erkelerde meme büyümesi nedeniyle, öz-güven eksikliğine dayalı bir psikolojik gelişim süreci ortaya çıkabilir.

Erkeklerde meme küçültme ameliyatı kalıtsal veya sonradan oluşan meme genişlemesi sorunu yaşayanlar için ideal bir çözümdür. Ayrıca çeşitli ilaç kullanımları sonrası hormonal denge bozuklukları nedeniyle oluşan memede aşırı yağlanmanın giderilmesi, tek veya iki memede ortaya çıkan yağ dokunun alınması da ameliyat nedenleri arasında sayılabilir. Sayılan nedenlerin açtığı duygusal zararlar ve psikolojik etkileri düşünüldüğünde kişinin normal bir yaşam sürebilmesi için ameliyat gerekli hale gelmektedir.

Jinekomasti Tipleri

Erkeklerde göğüs büyümesinin üç ana türü bulunur. İlk tip olan Glandüler’de meme dokusunda büyüme gerçekleşir. İkinci tip olarak Lipomatöz’de ise yağ dokusunda bir artış söz konusudur. Son olarak Miks tipi Jinekomastide hem meme hem de yağ dokusunda artış mevcuttur. Jinekomastinin en yoğun olarak ortaya çıktığı dönemler ergenlik dönemi ve 60 yaş sonrasıdır. Geçmiş dönemlerde rahatsızlığın kanserle ilişkisinin olduğu düşünülse de artık bu sav geçerliliğini yitirmiştir. Büyüklüğü ve oluşturduğu deri sarkmasına göre üç derece Jinekomasti durumu söz konusudur. İlk durumda memede çok az miktarda büyüme vardır ve deri sarkması fazla yoktur. İkinci derecede, meme orta derecede büyür ve deri sarkması olabilir ya da olmayabilir. Üçüncü derece jinekomasti sorunlarında ise göğüste normalin çok üstünde bir büyüme vardır ve deri sarkması durumu da mevcuttur. Bireyin rahatsızlık duyduğu Jinekomastinin tipi ve tedavisi konusunda kesin bilgi alınabilmesi için doktora başvurulması ve tetkikler sonucunda tedavi ve ameliyatın gerekliliği konusunda doktorun tavsiyesi doğrultusunda davranılması gerekmektedir.

Jinekomasti Ameliyatı Ankara

Uzman doktorların uyguladığı muayene ve tetkik sonrasında rahatsızlığın tipine ve derecesine göre yapılacak işleme karar verilir. Sadece tek tip tedavi ve yöntemle işlem gerçekleştirilebilirken duruma göre kombine yöntemlerle jinekomasti ameliyatı gerçekleştirilebilir. Hangi yöntemin uygulanacağına muayene sonuçları doğrultusunda operatör doktor karar verir. Deri fazlalığı da olan durumlarda açık ameliyat tekniği tercih edilir. Üçüncü derece jinekomastide yağ ve meme dokusu fazlalığına deri sarkması eşlik ettiğinden, dokuların çıkarılmasından sonra sarkan derinin de alınması gerekir. Derinin çıkarılıp çıkarılmayacağına operatör, derinin sarkma durumuna göre karar verir. Deri elastikiyetini yitirmişse çıkarılması gerekir. Bu durumda operasyon sonrası oluşacak yara izi de alınacak derinin genişliği ile orantılıdır.

Meme dokusunun çoğunu yağ oluşturan birinci ve ikinci derece jinekomastide Liposuction yöntemi uygulanır. Sadece yağ dokusu varsa liposakşın yeterli olur.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası

Hastalar için genellikle 1-2 gün istirahat tavsiye edilir, ameliyatın ardından ilk gün hasta anestezinin etkisinde olacağından dinlenmesi tavsiye edilir ancak yine de yürüyebilir durumdadır. Ameliyat sonrasında acı ve ağrı hissedilmez, ya da basit ağrı kesiciler ile giderilebilir ağrı olur. Tedavi süresince 3 haftalık bir korse uygulaması gereklidir. Sonrasında aktif spora başlanabilir. Ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra hastalar gündelik yaşamlarına tamamen geri dönebilirler; ancak fiziksel olarak bölgeyi zorlayacak etkinliklerden kaçınılması gerekmektedir. Liposuction uygulanan hastalarda ise iz 0,5 cm kadardır ve koltukaltı ön çizgisine gizlenir.

Son olarak ameliyat izlerinin tamamen iyileşmesi için doktor tarafından verilen ilaçlar kullanılmalı ve hasta doktorun tavsiye ettiği süre kadar -genellikle ilk üç ay- göğüs bölgesini doğrudan güneş ışınına maruz bırakmamalıdır. Bu süreç içerisinde aylık kontrollere gelinmesi tavsiye edilmektedir.

Ameliyat sonrasında jinekomastinin tekrarlaması söz konusu olmaz. Uzaklaştırılan dokular tekrar oluşamazlar, Yani kalıcı bir cerrahi girişimdir.