Meme Rekonstrüksiyonu Ankara

Tümör veya başka bir hastalık nedeniyle memenin alınması sonrası yapılan meme rekonstrüksiyonu Ankara plastik cerrahinin en başarılı ameliyatlarından birisidir. Tıpdaki yeni teknolojiler sayesinde artık cerrahlar doğal bir memeye çok benzerlik gösteren bir meme oluşturabilmektedirler. Günümüzde bu ameliyatlar meme alınma ameliyatı (mastektomi) ile eş zamanlı olarak yapılabilmektedir. Böylelikle, hasta ameliyattan çıktığında yeni bir memeye sahip olmakta ve memesiz bir dönemin verebileceği psikolojik sıkıntıdan da kurtulmaktadır.

Ancak akılda tutulmalıdır ki; mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu Ankara basit bir ameliyat değildir. Siz ve doktorunuz tarafından kararlaştırılacak bir çok seçenek mevcuttur. Aşağıda size ameliyat hakkında temel bilgiler verilmektedir; ameliyat zamanı, nasıl yapıldığı, ve ne tür sonuçlar elde edileceği gibi. Ancak bütün soruları cevaplaması mümkün değildir. Dolayısıyla cerrahınızla birebir konuşmanız daha iyi bilgilenmenizi sağlayacaktır.

Doku Genişletici ve Protez Uygulamaları

Mastektomi ameliyatı sonrasında kanserli doku çıkarıldıktan sonra eğer kalan dokular yeterli ise altına silikondan yapılmış bir meme protezi konularak ameliyat sonlandırılabilir. Ama her zaman mastektomi ameliyatı sonrası kalan doku protezi örtmek için yeterli değildir. Bu durumda doku altına, kas veya deri altına, doku genişletici konulur. Bu doku genişleticinin yine deri altına yerleştirilen kendine ait bir portu vardır. Ameliyattan sonra 2-3 ay boyunca haftalık veya 3-4 günde bir olacak şekilde buradan serum fizyolojik enjekte edilerek doku genişletici şişirilir. Bu sayede üzerindeki doku yavaş yavaş genişlemiş olur. Yeterli genişliğe ulaşıldığınca hasta tekrar ameliyat edilerek doku genişletici çıkarılır ve yerine kalıcı bire meme protezi yerleştirilir. Bazı doku genişleticiler ikinci ameliyata gerek kalmadan portu çekilerek kalıcı olarak kullanılabilecek özelliktedir. Meme ucu ve areola rekonstrüksiyonu diğer memeyle simetriyi sağlayabilmek açısından tüm bu işlemler bittikten sonra yapılır.

Flep Yöntemi İle Meme Rekonstrüksiyonu Ankara

Hastanın vücudunun başka bir yerinden alınan doku ile meme dokusunun yeniden yapılması flep ile rekonstrüksiyon yöntemidir. Bu yöntemde karından, sırttan ve ya kalçadan alınan dokular kullanılabilir. Bu ameliyatlar protez yöntemine göre daha kompleks ve iyileşme dönemi daha uzun ameliyatlar olmasına rağmen sonuçları görünüş ve his açısından daha doğaldır. Bu karşı memeye müdahale gerekmeden de simetrik sonuçlar almak mümkündür. Hastanın kendi dokusu kullanıldığı için proteze ait oluşabilecek sorunlar ekarte edilmiş olur. Ayrıca karından alındığı taktirde, karında estetik amaçlı uygulanan karın germe ameliyatları ile aynı etkiyi oluşturarak karnın şekillenmesini ve sıkılaşmasını sağlar.